BJJ

Hvad er BJJ?

Den væsentligste faktor, som adskiller Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ) fra Judo og japansk jiu jitsu, er, at BJJ fokuserer på gulvkamp. Mens japansk jiu jitsu og judo også indarbejder træning i gulvkamp (newaza), dog med nogle skoler favoriserende flere gulvkamps-teknikker end andre, er der ingen japanske skoler (måske med undtagelsen af Kosen Judo), der lægger så meget vægt på gulvkamps-teknikker som i BJJ. Dertil skal lægges, at denne træningsform også opfordrer til ”randori”, eller ”fri sparring” mod en levende modstander, ligesom i judo, og disse elever har derfor mulighed for at teste deres evner og udvikle sig under realistiske forhold med en minimal risiko for skader.

Overordnet set kan det siges, at mens de fleste teknikker fra BJJ kan spores tilbage til den traditionelle japanske jiu jitsu, er den største forskel, at BJJ udmærker sig i gulv positionering og i transaktioner til at sætte forskellige submissions op. De fleste skoler lærer elverne positioner før submissions.