Graduering

En af de ting som adskiller BJJ fra andre stilarter, er vigtigheden af konkurrence og det at kæmpe. Sparring betragtes som essentielt i forhold til elevens udvikling. BJJ er derfor en ”live” stilart hvor man kan kæmpe 100 % til træning, uden frygt for at skade sparringspartneren. Denne træningsform er også en af grundende til, at de fleste meget hurtigt bliver rigtig gode til BJJ og at man hurtigt lærer at anvende de mest basale teknikker.

 

Børn (10 til 15 år)

  • Bvidt
  • Gult
  • Orange
  • Grønt

Voksne (16 år og over)

  • Hvidt
  • Blåt
  • Lilla
  • Brunt
  • Sort

Mere om bælter

Streger på bæltet

Mellem bælterne gives 4 streger, der ligesom bælterne uddeles på lærerens foranledning. Dette kan ske i forbindelse med fremgang under sparring, eller en forbedring af sejre ved turneringer. Det er dog ikke alle skoler som uddeler streger, eller uddeler dem løbende og antallet af streger er derfor ikke altid en god målestok for at kunne se andre elevers niveau.

Sortbælter

Sortbælterne modtager nye grader (streger) hvert 3. år så længe de træner. Ved 8. dan (ottende grad/streg) bliver det sorte bælte skiftet ud med et skiftevis rødt og sort bælte. Det helfarvede røde bælte, uddeles til 9. Og 10. dan. 10. dan er bestemt for stilartens grundlægger, Carlos Gracie Sr. og hans brødre Hélio Gracie, Gastão Gracie jr., Jorge Gracie, og Oswaldo Gracie og kan derfor ikke opnås ved normal stigning i graderne.

Gracie familien

Gracie familiemedlemmer som er gradueret til 9. dan., er Carlson Gracie, Reylson Gracie og Rorion Gracie. Disse fik tildelt deres røde bælter d. 27. Oktober 2003, af deres far, Helio Gracie, som er den eneste indehaver af 10. dan i verden.

Tid mellem bælterne

De vigtigste og mest indflydelsesrige udøvere gennem tiden, er; Helio Gracie, Carlson Gracie, Rolls Gracie, Rickson Gracie, og Royce Gracie. Det første bælte en elev kan opnå er det blå bælte. For nogle kan det tage så lidt som 4 måneder, for andre kan det måske tage 4 år at opnå. Fra blåt bælte til lilla bælte tager ofte mellem 2 og 6 år og er af mange betragtet som den sværeste overgang. Fra lilla til brunt tager ofte mellem 1 og 4 år og fra brunt til sort er ofte den letteste og hurtigste overgang, mellem 0 og 3 år. Gennemsnitligt tager det altså 8-15 år at opnå det sorte bælte i BJJ. De hurtigst opnåede sortbælter er bl.a. Lloyd Irvin og BJ Penn som begge fik deres sorte bælter efter bare 4 år. Kun sortbælter kan uddele bælter.

Erfaring

Hvert enkelt bælte bliver progressivt sværere at opnå fordi kravene til flow og teknisk viden progressivt øges. Dette er derfor ikke en stilart hvor man belønnes for at have trænet i lang tid, men derimod er hårdt arbejde og personlig teknisk udvikling essentielt. Standarterne for graduering varierer en smule fra klub til klub, men den gængse måde at bedømme en elevs evner på, sker ved at betragte elevens tekniske viden som demonstreres på måtten til træning og specielt elevens optræden ved turneringer.

Vi er alle forskellige

Elevens tekniske kunnen bedømmes ud fra det antal teknikker eleven kan udføre og kvaliteten af denne udførsel. Dette giver også mindre og ældre elever mulighed for at blive belønnet for deres tekniske kunnen og erfaring selvom de måske ikke er de største, stærkeste eller hurtigste kæmpere i klubben. Dette er klart en individuel sport og eleverne lærer at tilpasse deres teknikker til kropstype, strategi, og fysiske tilstand. Det ultimative kriterium er derfor ikke at kunne udføre en teknik stilistisk korrekt, eller på en bestemt måde, men at få den til at fungere under sparring (kamp). Som før nævnt spiller turneringer en vigtig rolle i forhold til graduering, dermed er det dog ikke sagt, at elever som ikke ønsker at konkurrere, ikke kan blive gradueret. Til turneringer er det muligt for læreren, at sammenligne elevens kunnen, med andre elever fra andre skoler med samme rang. En bæltegraduering kan således ofte ske i forbindelse med succes ved en turnering, især ved de lavere bæltegrader. En graduering kan også ske hvis en elev f.eks. ofte submitter andre elever med samme rang til træning.